Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxenkonfirmation

Blev du inte konfirmerad som tonåring, men vill konfirmeras nu? Innan konfirmationen samtalar du då med en präst om vad kristen tro innebär. De erfarenheter, upplevelser och tankar du hittills samlat under livet är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och samtal kring kristen tro.

För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen.

Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Det är en lika stor gåva oavsett när i livet du döps - som barn, tonåring eller vuxen. Vid dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Kontakta någon av prästerna för att få veta mer.
Pia Wiktors, tel 0456-44 99 66
Ralf Thiedemann, tel 0456-44 99 68
Staffan Svensson, tel 0456-44 99 67
Ulrika Persson, tel 0456-44 99 63