Volontär

Din insats kan göra stor skillnad både för andra och för dig själv!

Att vara volontär, frivillig medarbetare, är att vara till nytta och glädje för någon annan utanför den egna kretsen. Ingen insats är för liten, så har du tid över har vi en plats för dig!

Som volontär i Bromölla pastorat bidrar du med din tid, kundskap och erfarenhet till pastoratets liv och arbete. Vi har alla olika gåvor och kompletterar varandra, så volontärskapet ser olika ut. Vissa är beredda att hjälpa till under kortare tid eller för ett specifikt uppdrag, andra önskar engagera sig under lång tid.

Att bidra med sin tid och sitt engagemang är ovärdeligt, och ditt bidrag gör så att vi tillsammans kan sträva efter att göra Bromölla pastorat till en plats där alla människor kan få vara, trivas och växa.

Din insats kan göra stor skillnad både för andra och för dig själv!

Fyll i din intresseanmälan längre ner på sidan.

Kontakt:
Sofi Sundmar, tel 0456-44 99 74

Intresseanmälan för att bli volontär i Bromölla pastorat

Var vill du vara volontär?

Vad skulle du vilja bidra med/inom? (Välj 1-3 område)

Välj omfattning.