Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen verksamhet "Kyrkis", Näsum

För barn, 0-5 år, i vuxens sällskap

Terminsstart 12 september

Plats: Församlingshemmet i Näsum, Äskekärravägen 2B

Under kl 9-12 torsdagsförmiddagar har föräldrar med nyfödda barn upp till skolålder möljighet att träffas i församlingshemmet under ledning av Linda.

Barnen kan leka, samtidigt som de och de vuxna lär känna varandra. En enkel samling med budskap samt några sånger som anpassas efter barnen. Därefter en efterlängtad fika till självkostnadspris.

Information: Linda Persson, tel 0456-44 99 54