Nominera till församlingsråd

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingsmöte söndag 21 november efter gudstjänsten i resp kyrka.

Efter kyrkovalet, är det snart dags att utse ett församlingsråd för vardera Ivetofta-Gualöv resp Näsums församling. Församlingsråd är den lokala styrelsen för församlingsangelägenheter inom pastoratet. Församlingsråden ger möjlighet till
engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet.

Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där man är aktiv och
engagerad. Den som tillhör Svenska kyrkan, är skriven i någon av församlingarna i pastoratet och minst 18 år är valbar till ett församlingsråd. Blankett för nominering/intresseanmälan finns att skriva ut längre ner på sidan samt i resp kyrka att hämta. Den kan lämnas på församlingsexpeditionen i Näsum, pastoratsexpeditionen i Bromölla samt i resp församlingshem eller kyrka.

Genom öppet församlingsmöte efter gudstjänsten söndagen 21 november i resp kyrka kan församlingens röstberättigade medlemmar nominera kandidater till sitt församlingsråd. Det är bra om den som nomineras är med på mötet, så att alla vet vem det är.

Namnen på de nominerade lämnas till kyrkofullmäktige för beslut.

För ytterligare information kontakta
kyrkofullmäktiges ordförande Anders Nicander, tel 076-800 44 60
kyrkoherde Ralf Thiedemann, tel 0456-44 99 69
komminister Caroline Andersson, tel 0456-44 99 52