Miniorer, Näsum

För barn, 6-10 år

Miniorerna träffas tisdagar kl 14.30-16.15 i församlingshemmet.

Under denna tiden så bakar vi, pysslar, målar, sjunger och leker tillsammans. Vi har en samling där vi följer olika teman kopplade till kyrkoåret och kyrkans budskap.

Vi har möjlighet att hämta och lämna på fritids i Näsum.

Information:

Linda Persson, tel 0456-44 99 54, linda.persson5@svenskakyrkan.se 

Mia Björklund, tel 0456-44 99 78, mia.bjorklund@svenskakyrkan.se 

För anmälan - klicka här!