Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och lokaler

Pastoratets kyrkor har olika karaktär men används till samma ändamål: Här firas gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravningar har sin plats här liksom konserter. Här finns ett rum för stillhet och eftertanke, men även för livlig församlingsverksamhet.