Bromölla pastorats Lekmannakår

Vi kommer från olika delar av samhället och vill fördjupa vänskap, gemenskap och söka kunskap i frågor om vår tro. Allt under trevliga former utan krav på förkunskap eller annan utbildning. Vi vill vara hoppets budbärare till varandra och dem vi möter.