Körer för vuxna

Ivetoftakören

Blandad vuxenkör.

Näsums kyrkokör

Blandad vuxenkör.

Äldre körsångare uppställda med gula och blå halsdukar

Lydiakören

Vuxenkör som bl a sjunger på äldreboende