Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalender

Gudstjänster mm

KYRKKAFFE

I samband med gudstjänsterna i  Ivetofta kyrka och i Näsums kyrka serveras oftast kyrkkaffe efter gudstjänsten. 

KYRKSKJUTS

Kyrkskjuts får användas till huvudgudstjänst (1 per söndag eller helgdag) inom den egna församlingen. Församlingsbor inom Ivetofta-Gualövs församling har alltså möjighet att använda kyrkksjuts för resa till Ivetofta eller Gualövs kyrka och församlingsbor inom Näsums församling kan använda kyrkskjuts till Näsums kyrka.

Kyrkskjutsen bokas senast fredag kväll kl 21.00 hos Bromölla taxi, tel 0456-229 00.