Gudstjänstvärdar

Det är ett stort uppdrag at få människor att känna sig sedda och välkomnade!

I Bromölla pastorat finns gudstjänstvärdar engagerade, tillsammans med präst, kantor och vaktmästare, för att skapa en varm och trivsam gemenskap när vi firar gudstjänst.

Gudstjänstvärdarna tjänstgör enligt ett schema som fastställs ca 3 gånger per år, och man är engagerad antingen för Näsums församling eller Ivetofta-Gualövs församling.

Vill du bli en del av gudstjänstvärdsgemenskapen?

Kontakta 

Ralf Thiedemann, kyrkoherde
tel 0456-44 99 69, ralf.thiedemann@svenskakyrkan.se

Caroline Andersson, präst i Näsum
tel 0456-44 99 52, caroline.andersson2@svenskakyrkan.se