Gudstjänstvärdar

Det är ett stort uppdrag at få människor att känna sig sedda och välkomnade!

I Näsums församlings kyrka är 3 kyrkvärdar och 8 gudstjänstvärdar engagerade, tillsammans med präst, kantor och vaktmästare för att skapa en varm och trivsam gemenskap när vi firar gudstjänst.

Man tjänstgör i den mån av tid man har enligt ett schema som fastställs tillsammans 3 gånger per år.

Är du intresserad av att ingå i denna trivsamma engagerande grupp kan du meddela Caroline Andersson(präst), tel 0456-44 99 52, sms 0734-29 69 52