Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Anders Nicander
Vice ordförande: Rickard Andersson

 

Kyrkoråd

Ordförande: Gunvor Jönsson
Vice ordförande: Werna Hansson

 

Ivetofta-Gualövs församlingsråd

Ordförande: Lennart Flink
Vice ordförande: Tina Petersson

 

Näsums församlingsråd

Ordförande: Eva Åkesson
Vice ordförande: Pia Karlsson

 

Arbetsutskottet

Ordförande: Gunvor Jönsson
Vice ordförande: Werna Hansson

 

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Ordförande: Mats Blissing
Vice ordförande: Lars-Bertil Ericson