Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Besöksgrupp

Vill DU göra skillnad? Ibland gör ett besök all skillnad som behövs för livet, både för den som besöker och den som öppnar sitt hem för besökare.

Har du tid över och vill göra en meningsfull volontärinsats bland de äldre i Bromölla pastorat? Att vara med i en besöksgrupp innebär att du håller kontakt med en eller flera äldre som har behov av ett telefonsamtal och eventuellt ett hembesök då och då.

Besöksgrupperna samlas regelbundet för att dela erfarenheter, få stöd och nya uppdrag. Besöksgruppen i Näsum hjälper dessutom till med bakning för olika aktiviteter under året.

Varmt välkommen att bli en av oss. Du behövs!

Info Ivetofta-Gualöv:
Isabell Skog Stenström, tel 0456-44 99 56, sms 0734-39 69 56
isabell.skogstenstrom@svenskakyrkan.se 

Info Näsum:
Linda Persson, tel0456-44 99 54, sms 0734-29 69 54
linda.persson5@svenskakyrkan.se