Begravning

När någon som står oss nära lämnar oss så skapar det ett tomrum inom oss. I begravningsgudstjänsten tar vi avsked av den som avlidit, och överlämnar honom/henne i Guds barmhärtiga händer. Gudstjänsten hålls i någon av kyrkorna eller i Uppståndelsens kapell vid Ivetofta kyrka.