Foto: Sofi Sundmar

Baby- och barnrytmik

Olika grupper för barn 0-5 år tillsammans med vuxen.

Rörelse och rytmik hjälper barnets utveckling och inlärning. Hjärnan utvecklas genom att stimulera de olika sinnena, framförallt balanssinnet och beröringssinnet. I rytmiken arbetar vi mycket med balans och beröring men även med de medfödda reflexerna till exempel: gripreflexerna och ryggradsreflexen.

Allt detta till roliga sånger och medryckande musik.

2024-25

Plats: Församlingshemmet, Godtemplarvägen 10, Bromölla (huvudingången)

Tisdag 09.30 

för barn 2 månader - ca 1 år (utan syskon)

Onsdag kl 14.00 

för barn från 2 månader - ca 1 år. Syskon välkomna tillsammans med egen docka, nalle eller liknande.

Onsdag kl 15.10 

för barn 1-5 år

Fika/frukt efter förmiddagsgrupperna samt mellan eftermiddagsgrupperna.

Information: Mia Stjernfeldt
tel 0456-44 99 50 (kl 10-12 mån, tors)
tel 0456-44 99 73 (övrig tid)
e-post mia.stjernfeldt@svenskakyrkan.se 

För anmälan - klicka här!

Medlemmar i Svenska kyrkan har förtur.