After School, Näsum

Öppen verksamhet för åk 4-6

Öppen verksamhet för åk 4-6 torsdagar 14.30-16.30.

Vi vill skapa en trygg plats för barnen att samlas på efter skolan, en plats där man får vara sig själv. Våra träffar börjar med gemensam fika, sedan bryter vi upp för att vara med kompisar, lyssna på musik, pyssla, läsa läxor mm.

Information:
Linda Persson, tel 0456-44 99 54, sms 0734-29 69 54, linda.persson5@svenskakyrkan.se 

Ingen anmälan!