After school, Ivetofta-Gualöv

Öppen verksamhet för åk 4-6

Vi träffas på tisdagar kl 14.00-16.00 i församlingshemmet i Bromölla. 

Här får du möjlighet att vara med kompisar, lyssna på musik, spela spel, läsa läxor mm. Vi bjuder på fika!

Information:

Lena Barsegård, tel 0456- 44 99 72, sms 0734-29 69 72, lena.barsegard@svenskakyrkan.se 

Robin Nilsson, tel 0456-44 99 77, sms 0734-29 69 77

Ingen anmälan!

"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro"

Syftesparagraf:
"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Dessa länkar hjälper dig vidare om du vill läsa mer om Svenska Kyrkans Unga på stiftet och över hela landet.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift