Mötesplatser

Känslan av gemenskap är viktig. Svenska kyrkan är en mötesplats genom hela livet där vi kan träffa varandra, dela erfarenheter och inspireras. Bromma församling har aktiviteter för alla åldrar.

Många människor kommer i kontakt med kyrkan någon gång i livet. Kanske har du besökt någon av våra kyrkor eller deltagit i en gudstjänst i samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning.

Men Svenska kyrkan är mycket mer än så. Till oss i Bromma församling är alla välkomna att dela vardag och fest, antingen du bott i vår församling i hela ditt liv eller endast är på tillfälligt besök. Vi har verksamheter för alla åldrar och inom olika områden. Du är välkommen oavsett vem du är.