Tonfiskarna

En kör för dig som är 9–12 år.

Gemenskap! Starka känslor! Alla räknas!
Krävs fokus, precision, samarbete!  

Nej, vi pratar inte om fotboll – vi pratar om kören. Att sjunga i en kör innebär allt detta. Rösten är ett fantastiskt instrument och en tillgång livet ut. Som sångare i en kör får du vara med om fantastiska upplevelser. 

I Tonfiskarna får du verktyg för att utveckla din musikalitet genom sången. Vi sjunger flerstämmig repertoar med sakralt tema men också pop och visa. Som medlem i Tonfiskarna får du också lära dig att läsa noter. Vi är alla vänner, vi leker, skrattar, skojar, är allvarliga, fokuserade och tålmodiga.

Tonfiskarna träffas på torsdagar kl. 17.00–18.00 i Ängbykyrkan och sjunger i gudstjänsterna några gånger per termin. Vi åker också på kortare resor tillsammans.

Vi har många flera idéer om vad vi vill göra, men vi behöver bli fler i kören – sjung med oss! 

Anmälan Tonfiskarna

Fälten markerade med * är obligatoriska.

GDPR-INFORMATION

För att ditt barn ska kunna delta i körverksamheten behöver vi hantera de personuppgifter du nu lämnat. Den lagliga grunden för den initiala kontakten är av berättigat intresse (vi bedömer att både du och vi har ett intresse av behandlingen eftersom du tagit kontakt). Svenska kyrkan tillämpar även en offentlighetsprincip (laglig grund allmänt intresse). Vi beskriver hela personuppgiftsbehandlingen i vår integritetspolicy där du kan läsa steg för steg hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka ändamål och lagliga grunder vi har. I den finns även information om dina rättigheter till exempel att få ett registerutdrag, rättelse eller radering.

Personuppgiftsansvarig är Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma. Kontakta oss om du vill utnyttja en rättighet på bromma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-564 355 00. Du har även rätt att kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns i integritetspolicyn) om du har tankar kring vår personuppgiftshantering.  Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen.

Kontakt

Majda Burstedt

Majda Burstedt

Bromma församling

Organist, Musiker