Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tillbyggnad och renovering av Ängbykyrkan

Bromma församling har under en längre tid planerat för att samordna, komplettera och förstärka användningen av Ängbykyrkans lokaler och samlingsrum.

Syftet är att skapa en samlingspunkt för både församling och samhälle vilket vi bland annat planerar att genomföra i form av en träbyggnad norr om de nuvarande lägenheterna. I den nya träbyggnaden kommer det finnas plats för kontor, mötesplatser och en samlingssal som rymmer upp till 400 personer. Det kommer även byggas ett nytt kapell och framkomligheten i lokalerna förbättras med hjälp av ramp och hissar.

Tanken är att bevara så mycket som möjligt av de nuvarande lokalerna och att skapa nya välkomnande och lättillgängliga församlingslokaler. Hänsyn kommer att tas till den omgivande miljön och anläggningens nuvarande utseende och grundidé. Kyrksalen kommer att bevaras så som den ser ut idag.

Arbetet med ombyggnaden av Ängbykyrkan går nu in i ett mer aktivt skede och kommer att bli en vacker, genomtänkt och spännande byggnad för både nutid och framtid.

 

Varför sker ombyggnaden av Ängbykyrkan?

Vi bygger om Ängbykyrkan dels för att samla vår personal i samma byggnad. Vi bygger också om för att skapa mer välkomnande och lättillgängliga lokaler för församlingen, där båda stora och små grupper kan samlas. På så sätt skapas en mötesplats som passar olika typer av verksamhet och delar av församlingen.

När pågår ombyggnationen av Ängbykyrkan?

Just nu pågår fortfarande beslutsprocessen och mer information om start för ombyggnationen av Ängbykyrkan kommer längre fram.

Hur mycket kommer projektet kosta?

Totalkostnaden för Ängby beräknas bli cirka 115 miljoner kronor. Det finansieras av försäljningar av tidigare fastigheter och den planerade försäljningen av Famnenkyrkan, vilket tillsammans beräknas bli cirka 90 miljoner kronor, samt församlingens sparkapital. Den vinst församlingen gör är funktionella, miljövänliga, välkomnande och vackra lokaler.