Foto: Arkitektstudio Witte

Tillbyggnad och renovering av Ängbykyrkan

För att samordna, komplettera och förstärka användningen av Ängbykyrkans lokaler och samlingsrum har Bromma församling renoverat och låtit bygga till församlingshuset med en träbyggnad norr om kyrkan.

Kort om renoveringen och tillbyggnaden av Ängbykyrkan

Syftet med tillbyggnaden och renoveringen av Ängbykyrkan är att skapa en samlingspunkt för både församling och samhälle. Det planerar vi att genomföra bland annat i form av en träbyggnad norr om de nuvarande lägenheterna. I den nya träbyggnaden kommer det finnas plats för kontor, mötesplatser och en stor samlingssal. Det kommer även byggas ett nytt kapell och framkomligheten i lokalerna förbättras med hjälp av ramp och hissar.

Tanken är att bevara så mycket som möjligt av de nuvarande lokalerna och att skapa nya välkomnande och lättillgängliga församlingslokaler. Hänsyn kommer att tas till den omgivande miljön och anläggningens nuvarande utseende och grundidé. Kyrkan kommer att bevaras så som den ser ut idag.

Tillbyggnaden och renoveringen av Ängbykyrkan kommer skapa en vacker, genomtänkt och spännande plats för både nutid och framtid.

Varför sker ombyggnaden av Ängbykyrkan?

Vi bygger om Ängbykyrkan dels för att samla vår personal i samma byggnad. Vi bygger också om för att skapa mer välkomnande och lättillgängliga lokaler för församlingen, där båda stora och små grupper kan samlas. På så sätt skapas en mötesplats som passar olika typer av verksamhet och delar av församlingen.

När pågår ombyggnationen av Ängbykyrkan?

Arbetet pågår just nu och beräknas ta cirka två år för att stå färdigt under 2022. Arbetet pågår dagtid vardagar, cirka kl. 7.00–16.00. Vissa dagar kan arbetet ta längre tid, men efter kl. 19.00 ska inget arbete pågå. Det kan också förekomma att visst arbete behöver förläggas till helger men då det sker får arbete inte påbörjas innan kl. 9.00. 

Illustrationer av tillbyggnaden

Den här sidan fylls på med ny information uppfrån så vill du läsa kronologiskt från första spadtaget ska du börja läsa längst ner på sidan.

En första titt inuti

I november kunde vi se hur lokalerna börjar ta form inuti och börjar kunna ana hur det faktiskt kommer att bli.

Här är träkonstruktionen som bildar ett kors i taket i receptionen.

Övervåningen sedd från receptionen. Där uppe ska personalen sitta.

Som ett upp och nedvänt skepp har arkitekten tänkt sig taket. 

Balkarna ska vara synliga.

En tramp (en blandning mellan trappa och ramp) går mellan receptionsplan och bottenplanet som bland annat rymmer den stora samlingssalen och körrummet.

Högt i tak i det nya körrummet.

Den nya samlingssalen.

Här är korridoren till vänster när man kommer in. Bakom öppningen till vänster kommer det nya kapellet att ligga.

Där inne står staplar med tegel i väntan på att murarbetet ska påbörjas.

Taklagsfest

Att ha taklagstradition är en gammal tradition som har sitt ursprung i att man förr i tiden tog hjälp av grannar för att bygga sitt hus. När taklaget var på plats, dvs när talstolarna rests och takåsen lagts, tackades de som hjälpt till med en fest. I Bromma församling hölls taklagsfesten för Ängbybygget i början av oktober och de olika enterprenörerna var inbjudna. 

Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson och kyrkorådets Anders Wengelin tackade teamet som jobbat.

Den nya byggnaden börjar ta form

Så länge markförberedelser och gjutning av den nya grunden pågick var det svårt att se så mycket av vad som hände på byggarbetsplatsen. Under sommaren har bygget gått in i en ny fas, träkonstruktionen har rests och det börjar - ibland från en dag till en annan - synas vad som händer. 

Här syns takstolarna från innergården. Loggian och skorstenen intill kommer att bevaras. Här kommer huvudingången till  församlingsexpeditionen att ligga.

Samma vy någon vecka senare dan då takpapp kommit på plats.

Kyrkoherden intervjuas och visar det nya körrummet för en reporter.

Fotografering i vad som kommer bli den nya receptionen.

Takstolarna i limträ är preffabricerade och sätts ihop på plats. Det är ett precisionsarbete och alla mått måste stämma.

Samma tak några veckor senare.

Första spadtaget

Äntligen! Fredagen den 12 juni tog Bromma församlings kyrkoherde Torbjörn Gustavsson och Micael Stehr, ordförande i kyrkorådet, första spadtaget till tillbyggnaden av Ängbykyrkan. Här kan du se en film från tillfället.

Här byggs framtidens kyrka

Den här texten publicerades i Brommabladet hösten 2019.

Har du barn vet du förmodligen att Ängbykyrkan är vår barn- och familjekyrka där Öppna förskolan samsas med barnkörer, Efter plugget och ungdomsverksamhet. Här firar Bromma församling gudstjänst varje söndag och här finns möjlighet till vigsel, dop och begravning flera dagar i veckan. Ibland är det konserter och en dag i veckan träffas nyanlända och andra som är nyfikna på spännande möten på Café nykomling.

Ombyggnaden ska göra lokalerna mer lättillgängliga och skapa bättre mötesplatser, både för församlingens medlemmar och för personalen.
– Samlingsrummen i Ängbykyrkan är byggda för en annan verksamhet än den vi har i dag. Vi behöver kunna samla såväl små som stora grupper och ha rum som kan stängas till för enskilda samtal. Nya samlingsrum betyder även att vi kan öppna upp för andra grupper i samhället som behöver lokaler och vill hyra in sig i våra. Det har vi tyvärr varit tvungna att säga nej till de senaste åren, säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling.

Idag sitter församlingens anställda på olika platser och planerar verksamheten – vuxenteamet och administrationen i Famnen vid Brommaplan och de som jobbar med barn och unga i Ängbykyrkan. Efter ombyggnaden flyttar alla till Ängby. Förhoppningen är att flytten ska skapa en arbetsmiljö med bättre förutsättningar för samarbeten över gränserna. Att sitta i samma hus gör det till exempel enklare att snabbt stämma av smådetaljer och kläcka idéer på den gemensamma kafferasten.

Ängbykyrkan är en viktig del av det svenska kulturarvet. Den ritades av Björn Hedvall, som även ligger bakom bland annat hotell Lydmar och biografen Paraden vid Gärdet. Kyrkan stod färdig 1959 och omfattas av Stadsmuseets blå klassning för byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt av lokalerna och ta hänsyn till omgivningarna och dagens utseende. Kyrksalen kommer inte förändras alls.

Vad är det då som händer? Kyrkan får ett nytt kapell och ramp och hissar för att öka tillgängligheten. En ny silvergrå träbyggnad norr om de nuvarande lägenheterna ska rymma kontor, körrum, mötesplatser och en stor samlingssal.
Trä har av flera anledningar blivit ett allt vanligare byggnadsmaterial de senaste åren – det har mindre klimatpåverkan och blir billigare eftersom trähus går snabbare att bygga.
– Trä var ett tidigt val, främst av miljöskäl. Vi bygger i trä som behandlats så att det fossilerats och åldrats. Inomhus används limträ som arkitektoniskt element på flera sätt. Entréhallen får pelare och en tvärbalk som skapar ett tredimensionellt kors och hela innertaket i kontorsdelen på övervåningen har en synlig träkonstruktion som skapar en känsla av rymd, säger Anders Wengelin, ordförande i Bromma församlings fastighetsutskott.