Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tillbyggnad och renovering av Ängbykyrkan

Bromma församling har under en längre tid planerat för att samordna, komplettera och förstärka användningen av Ängbykyrkans lokaler och samlingsrum.

Här byggs framtidens kyrka

Bromma kyrka väntas stå färdig i början av 2020 men redan nu planeras nästa byggprojekt. Ängbykyrkan ska uppgraderas för att möta framtidens behov.

Har du barn vet du förmodligen att Ängbykyrkan är vår barn- och familjekyrka där Öppna förskolan samsas med barnkörer, Efter plugget och ungdomsverksamhet. Här firar Bromma församling gudstjänst varje söndag och här finns möjlighet till vigsel, dop och begravning flera dagar i veckan. Ibland är det konserter och en dag i veckan träffas nyanlända och andra som är nyfikna på spännande möten på Café Nykomling.

Ombyggnaden ska göra lokalerna mer lättillgängliga och skapa bättre mötesplatser, både för församlingens medlemmar och för personalen.
– Samlingsrummen i Ängbykyrkan är byggda för en annan verksamhet än den vi har i dag. Vi behöver kunna samla såväl små som stora grupper och ha rum som kan stängas till för enskilda samtal. Nya samlingsrum betyder även att vi kan öppna upp för andra grupper i samhället som behöver lokaler och vill hyra in sig i våra. Det har vi tyvärr varit tvungna att säga nej till de senaste åren, säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling.

Idag sitter församlingens anställda på olika platser och planerar verksamheten – vuxenteamet och administrationen i Famnen vid Brommaplan och de som jobbar med barn och unga i Ängbykyrkan. Efter ombyggnaden flyttar alla till Ängby. Förhoppningen är att flytten ska skapa en arbetsmiljö med bättre förutsättningar för samarbeten över gränserna. Att sitta i samma hus gör det till exempel enklare att snabbt stämma av smådetaljer och kläcka idéer på den gemensamma kafferasten.

Ängbykyrkan är en viktig del av det svenska kulturarvet. Den ritades av Björn Hedvall, som även ligger bakom bland annat hotell Lydmar och biografen Paraden vid Gärdet. Kyrkan stod färdig 1959 och omfattas av Stadsmuseets blå klassning för byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Målsättningen är att bevara så mycket som möjligt av lokalerna och ta hänsyn till omgivningarna och dagens utseende. Kyrksalen kommer inte förändras alls.

Vad är det då som händer? Kyrkan får ett nytt kapell och ramp och hissar för att öka tillgängligheten. En ny silvergrå träbyggnad norr om de nuvarande lägenheterna ska rymma kontor, körrum, mötesplatser och en stor samlingssal.
Trä har av flera anledningar blivit ett allt vanligare byggnadsmaterial de senaste åren – det har mindre klimatpåverkan och blir billigare eftersom trähus går snabbare att bygga.
– Trä var ett tidigt val, främst av miljöskäl. Vi bygger i trä som behandlats så att det fossilerats och åldrats. Inomhus används limträ som arkitektoniskt element på flera sätt. Entréhallen får pelare och en tvärbalk som skapar ett tredimensionellt kors och hela innertaket i kontorsdelen på övervåningen har en synlig träkonstruktion som skapar en känsla av rymd, säger Anders Wengelin, ordförande i Bromma församlings fastighetsutskott.

Arbetet med ombyggnaden av Ängbykyrkan går nu in i ett mer aktivt skede men datum för byggstart är inte bestämt än. På församlingens hemsida publiceras fortlöpande information om projektet.

Texten om tillbyggnaden vid Ängbykrykan publicerades i Brommabladet hösten 2019.

Kort om renoveringen och tillbyggnaden av Ängbykyrkan

Syftet är att skapa en samlingspunkt för både församling och samhälle vilket vi bland annat planerar att genomföra i form av en träbyggnad norr om de nuvarande lägenheterna. I den nya träbyggnaden kommer det finnas plats för kontor, mötesplatser och en stor samlingssal. Det kommer även byggas ett nytt kapell och framkomligheten i lokalerna förbättras med hjälp av ramp och hissar.

Tanken är att bevara så mycket som möjligt av de nuvarande lokalerna och att skapa nya välkomnande och lättillgängliga församlingslokaler. Hänsyn kommer att tas till den omgivande miljön och anläggningens nuvarande utseende och grundidé. Kyrkan kommer att bevaras så som den ser ut idag.

Arbetet med ombyggnaden av Ängbykyrkan går nu in i ett mer aktivt skede och kommer att bli en vacker, genomtänkt och spännande byggnad för både nutid och framtid.

Varför sker ombyggnaden av Ängbykyrkan?

Vi bygger om Ängbykyrkan dels för att samla vår personal i samma byggnad. Vi bygger också om för att skapa mer välkomnande och lättillgängliga lokaler för församlingen, där båda stora och små grupper kan samlas. På så sätt skapas en mötesplats som passar olika typer av verksamhet och delar av församlingen.

När pågår ombyggnationen av Ängbykyrkan?

Just nu pågår fortfarande beslutsprocessen och mer information om start för ombyggnationen av Ängbykyrkan kommer längre fram.

Hur mycket kommer projektet kosta?

Totalkostnaden för Ängby beräknas bli cirka 115 miljoner kronor. Det finansieras av försäljningar av tidigare fastigheter och Famnenkyrkan, vilket tillsammans beräknas bli cirka 90 miljoner kronor, samt församlingens sparkapital. Den vinst församlingen gör är funktionella, miljövänliga, välkomnande och vackra lokaler.