Sjukhuskyrkan

När du själv eller en närstående drabbas av sjukdom kommer ofta frågor om livets mening, om lidande och död upp. Då kan det kännas skönt att dela sina tankar med någon. Vi från sjukhuskyrkan besöker dig gärna.

Du kan komma i kontakt med sjukhuskyrkan om du är patient, personal eller närstående vid Bromma sjukhus, inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller på något av sjukhemmen. Vi håller även andakter på några av Brommas äldreboenden. 

Sjukhuskyrkans uppgift är främst att lyssna och på olika sätt försöka förmedla hopp och mod. Att sätta ord på det svåra du är i, eller har varit med om, kan kännas avlastande. Att hålla en hand eller bara få lite sällskap en stund kan ge tröst. I delaktighet och respektfull närvaro kan bearbetning ske.

Bland annat erbjuder vi samtalsgrupper och utbildningsinsatser för vårdpersonal, själavårdande samtal, bikt, nattvard , dop i krissituation, krisstöd vid akuta händelser, avskeds- och minnesstunder, enskild andakt och gemensam bön.

Vill du veta mer om sjukhuskyrkan kan du besöka: www.sjukhuskyrkan.se

Kontakt