Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

När man själv eller en närstående drabbas av sjukdom kommer ofta frågor om livets mening, om lidande och död upp. Då kan det kännas skönt att dela sina tankar med någon. Vi från Sjukhuskyrkan besöker dig gärna.

Sjukhuskyrkan kan man komma i kontakt med om man är patient, personal eller närstående vid Bromma sjukhus, inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller något av sjukhemmen. Vi håller även andakter på några av Brommas äldreboenden. Inför sommar och jul medverkar professionell sångerska, vilket är mycket uppskattat.

Sjukhuskyrkans uppgift idag är främst att lyssna och på olika sätt försöka förmedla hopp och mod. Att sätta ord på det svåra man är i, eller har varit med om, kan kännas avlastande och gott. I delaktighet och respektfull närvaro kan bearbetning ske. Hålla en hand eller bara lite sällskap en stund kan ge tröst.

Bland annat erbjuder vi samtalsgrupper och utbildningsinsatser för vårdpersonal, själavårdande samtal, bikt, nattvard , dop i krissituation, krisstöd vid akuta händelser, avskeds- och minnesstunder, enskild andakt och gemensam bön.

Vill du veta mer om sjukhuskyrkan besök: www.sjukhuskyrkan.se

Kontakt

Rose-Marie  Eriksson

Rose-Marie Eriksson

Bromma församling

Diakon