Sjöstjärnorna

En kör för dig som är 8–9 år.

I Sjöstjärnorna har du som är 8–9 år chansen att utvecklas musikaliskt genom sången. Vi sjunger, gör musiklekar och har det roligt tillsammans.

Vi övar på tisdagar kl. 17.30–18.10 i Ängbykyrkan.

Anmälan till Sjöstjärnorna

Fält markerade med * är obligatoriska.

personuppgiftsbehandling

För att ditt barn ska kunna delta i körverksamheten behöver vi hantera de personuppgifter du nu lämnat. Den lagliga grunden för den initiala kontakten är av berättigat intresse (vi bedömer att både du och vi har ett intresse av behandlingen eftersom du tagit kontakt). Svenska kyrkan tillämpar även en offentlighetsprincip (laglig grund allmänt intresse). Vi beskriver hela personuppgiftsbehandlingen i vår integritetspolicy där du kan läsa steg för steg hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka ändamål och lagliga grunder vi har. I den finns även information om dina rättigheter till exempel att få ett registerutdrag, rättelse eller radering.

Personuppgiftsansvarig är Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma. Kontakta oss om du vill utnyttja en rättighet på bromma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-564 355 00. Du har även rätt att kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns i integritetspolicyn) om du har tankar kring vår personuppgiftshantering. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen.

Kontakt

Majda Burstedt

Majda Burstedt

Bromma församling

Organist, Musiker