Meny

Silverhajarna

En kör för dig som är 5–8 år.

I Silverhajarna sjunger vi som är 5–8 år. Tillsammans övar vi körsång och gör sång- och danslekar.

Några gånger per termin deltar vi i Ängbykyrkans familjegudstjänster

Vi övar på olika dagar och i olika grupper.

  • Vi har en grupp (5–6 åringar) som övar på måndagar kl. 16.15–16.45 i Ängbykyrkan
  • Vi har två grupper som övar på tisdagar i Ängbykyrkan:
    Grupp 1 (5–6 åringar) övar kl. 16.00–16.30
    Grupp 2 (7–8 åringar) övar kl. 16.45–17.15

Kontakt måndagsgruppen

Cecilia  Eriksson

Cecilia Eriksson

Bromma församling

Församlingsassistent

Kontakt tisdagsgrupperna

Helén  Grahn

Helén Grahn

Bromma församling

Musiker