Meny

Silverhajarna

En kör för dig som är 5–8 år.

Inställt

Silverhajarna är inställda en tid framöver för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Via länken nedanför kan du läsa mer.

I Silverhajarna sjunger vi som är 5–8 år. Tillsammans övar vi körsång och gör sång- och danslekar.

Några gånger per termin deltar vi i Ängbykyrkans familjegudstjänster

Vi har två grupper som övar på tisdagar i Ängbykyrkan:
Grupp 1 (5–6 åringar) övar kl. 16.00–16.30
Grupp 2 (7–8 åringar) övar kl. 16.45–17.15

Kontakt

Helén Grahn

Bromma församling

Organist, Musiker