Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Prosten Bengt Collstes jubileumsfond

Fonden används till medel för utbildning och förkovran som gagnar Svenska kyrkans arbete i Bromma församling. Du som är kyrkotillhörig i Bromma församling och under 30 år kan ansöka.

Syftet med Prosten Bengt Collstes jubileumsfond är att stötta ungdomar upp till 30 års ålder i utbildning och förkovran som gagnar Svenska kyrkans arbete i Bromma församling.

Vem kan ansöka om medel ur Prosten Bengt Collstes jubileumsfond?

För att ha rätt att ansöka om medel ur Prosten Bengt Collstes jubileumsfond måste du vid ansökningstillfället (då ansökan diarieförs) uppfylla följande krav:

  • du är skriven i Bromma församling
  • du är medlem i Svenska kyrkan
  • du har inte fyllt 30 år

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka om medel ur Prosten Bengt Collstes jubileumsfond när som helst under året.

Hur ansöker jag?

Du ansöker skriftligen till Bromma församlings kyrkoherde. Till ansökan ska du bifoga:

  • personbevis
  • redogörelse för orsaken till ansökan
  • önskat utdelningsbelopp

Hur fattas beslut om min ansökan?

Beslut om utdelning görs, mot beaktande av ändamålet ”till utbildning och förkovran – som gagnar Svenska kyrkans arbete i Bromma församling”, av Bromma församlings Kyrkorådspresidium tillsammans med kyrkoherden eller den hen utser. Beslutet måste vara enigt.

Bidra till fonden

Om du vill ge ett bidrag till Prosten Bengt Collstes jubileumsfond kan du sätta in bidraget på Bankgiro nummer: 5521-6584 och märka talongen med "Bengt Collstes jubileumsfond".

Kontakt

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Komminister, Präst