Foto: Bromma församling

Pilgrimsvandra med Bromma församling

Vårens pilgrimsvandringar är tyvärr inställda och sommarens pilgrimsresa är fulltecknad men det finns möjlighet att sätta upp sig som reserv.

Pilgrimsvandringen i pingst som var planerad till den 22 maj är tyvärr inställd. 

Bryt vardagens mönster, träffa människor du kanske inte skulle möta i vanliga livet och aktivera kropp och själ.

Vad är en pilgrim?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du dig av mot det okända i bland som främling, och pilgrimer finns i de flesta kulturer och religioner.

Tidigare har man främst vandrat till olika heliga platser, som Jerusalem eller Santiago de Compostela. I vår tid har vandringen förändrats och fokus ligger mer på själva vandringen än målet.

Varför pilgrimsvandra?

Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det som är vant och tryggt och ger sig ut på en vandring. Man möter människor man inte skulle möta i det vanliga livet, själen och kroppen aktiveras.

Vandringen blir i sig en andlig resa, en både yttre och inre resa där du kan få perspektiv på ditt liv med mötet med naturen och dina medvandrare.

Våren 2021 har vi tyvärr tvingats ställa in två av de planerade pilgrimsvandringarna men i höst drar vi igång igen. Varmt välkommen att vandra med oss i Bromma församling! 

Kontakt:

Lotta Lundberg

Lotta Lundberg

Bromma församling

Diakon, Ansvarig Pilgrim

Övriga pilgrimstips:

Foto: Bromma församling