Om Bromma församling

Bromma församling ligger i Västerort i Stockholm och ingår i Birka kontrakt och Stockholms stift. Församlingen omfattar bland annat stadsdelarna Abrahamsberg, Södra Ängby, Norra Ängby, Bromma Kyrka, Blackeberg, Annedal, Mariehäll, Åkeslund och Riksby. Här bor nästan 50 000 personer varav cirka 27 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Bromma församling har tre kyrkor; Bromma kyrka, Ängbykyrkan och Kvarterskyrkan Mariehäll. Här kan du läsa mer om våra kyrkor och lokaler.

Kartan visar Bromma församlings gränser och grannförsamlingar. Foto: Kartbolaget.

Kontakt

Vill du prata med någon av oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Kontakta Bromma församling

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen tydliggör vad församlingen är och gör. Här kan du läsa Bromma församlings församlingsinstruktion.

Siluetten av en stolpe med pilformade vägskyltar.

Så styrs församlingen

Bromma församling styrs för närvarande av fyra nomineringsgrupper. Vart fjärde år väljer församlingens medlemmar vilka som ska företräda dem på lokal nivå, stiftsnivå och på kyrkomötet.

Våra kyrkor och lokaler

Bromma församling har tre kyrkor – Bromma kyrka, Ängbykyrkan och Kvarterskyrkan Mariehäll. Här kan du läsa mer om dem.

Mötesplatser

Känslan av gemenskap är viktig. Svenska kyrkan är en mötesplats genom hela livet där vi kan träffa varandra, dela erfarenheter och inspireras. Bromma församling har aktiviteter för alla åldrar.

Brommabladet

Vår församlingstidning Brommabladet utkommer med fyra nummer per år. Det delas ut till alla som bor i församlingen.

Bli medlem

Att vara med i ett kyrkligt sammanhang betyder något för dig och Gud, men även för din församling.

Det här går din kyrkoavgift till

När du är medlem i Svenska kyrkan betalar du kyrkoavgift. Den gör att vi i Bromma församling kan bedriva vår verksamhet. Läs mer om allt vi gör.

Miljö och hållbarhet

Bromma församling har ett ständigt pågående miljö- och hållbarhetsarbete.

Internationella gruppen i Bromma församling

Vi är med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv. Vill du vara med?

Kyrkoherdens blogg

"Det finns många uppfattningar om vad en kristen tro innebär. I denna blogg tänker jag beskriva hur min tro på Gud kan formuleras. Jag tänker göra det genom att lägga ut predikningar, texter och andra reflektioner kring hur tron får sitt uttryck i mitt liv." Här kan du läsa mer om vad Bromma församlings kyrkoherde, och kontraktsprost för Birka kontrakt, skriver i sin blogg Brommaprosten.