Foto: PMB Media & Design

Miniorer i Mariehäll

En grupp för dig som går i årskurs 1–3 och vill leka, pyssla och upptäcka Bibeln. Vi träffas måndagar kl. 15.00–17.00.

Miniorerna i Kvarterskyrkan Mariehäll

Miniorerna ses en gång i veckan i Kvarterskyrkan Mariehäll och pysslar, leker och fikar. Varje träff har vi andakt och pratar om det som är viktigt i livet. Under terminen planerar och förbereder vi oss inför en eller två familjegudstjänster i Ängbykyrkan. Vi hämtar gärna ditt barn på Mariehällsskolan och Adolfsbergsskolan. Vi börjar alltid med mellanmål.

Tid: måndagar 15.00–17.00
Plats: Kvarterskyrkan Mariehäll, Bällstavägen 44

Miniorerna är barngrupper som innehåller lek, samtal, andakter och mycket annat roligt. I våra miniorgrupper vill vi på ett kreativt och lekfullt sätt låta barnen möta några av bibelns berättelser och samtidigt ge barnen kunskaper om våra traditioner och högtider. Genomgående vill vi visa på alla människors lika värde och att vi alla är unika. 

Vi strävar efter att vara en del av barnens liv och hjälpa dem att utvecklas till harmoniska, glada och kreativa individer som känner sig trygga och värdesätter varandra. Det gör vi med hjälp av vår undervisning kring de bibliska berättelserna, samtal om tro och andaktens gemenskap.

Måndagar med Miniorerna

På måndagseftermiddagarna sjuder Kvarterskyrkan Mariehäll av liv. Mellan klockan 15.00 och 17.00 är kyrkan full av glada och spralliga 7–9-åringar.

Jag gillar att tända ljus! Idag vet jag vad jag ska säga på hjärta-sten-rundan.

Minior

Vi inleder alltid Miniorerna med ett inbjudande mellanmål där alla får berätta hur dagen varit och hur de har det. Sen är det dags att öppna vår storbibel där vi hittar något som anknyter till dagens bibelberättelse. Efter att vi har läst berättelsen pratar vi om den och vad den kan betyda. Ibland har vi en värderingsövning.

Efter bibelberättelsen och övningen kommer dagens aktivitet. Varannan gång leker vi massor av roliga lekar tillsammans och varannan gång är det någon form av skapande verksamhet som att måla, klippa och klistra eller göra något i lera.

I slutet av dagen är det dags för en lugn stund med ljuständning, sång och vår hjärta-sten-runda. Klockan 17.00 kommer föräldrar och syskon och hämtar de trötta och nöjda miniorerna.

Kontakt

Jonas Strömmer

Bromma församling

Församlingspedagog