Miljö och hållbarhet

Bromma församling har ett ständigt pågående miljö- och hållbarhetsarbete.

Jorden en gåva att glädja sig över och ta ansvar för

Enligt kristen tro är vår värld inte resultatet av en meningslös explosion. Universums tillblivelse var en medveten handling utförd av kärlek och med precision av en Skapare. Gud ville vår jord och ditt och mitt liv. Gud gav jorden som en gåva till oss människor att använda oss av och glädja oss över. Vi fick i uppdrag att bruka och vårda jorden, inte förbruka och förgifta. Så låt oss glädja oss över gåvan och på samma gång ta vårt ansvar.

Vikten av att ta miljöfrågor på allvar

Vår jord är inget oändligt skafferi eller en bottenlös soptipp. Klimatförändringar har redan börjat. De negativa resultaten har redan börjat visa sig och den drabbar de fattigaste först, men vi i vår del av världen kommer inte att komma undan. Våra barn och barnbarn kommer att drabbas ännu hårdare. Det hjälper ingen att blunda för detta. Men det hjälper inte heller att gå omkring med dåligt samvete och den klimatångest som börjar drabba inte minst den yngre generationen riskerar att leda till handlingsförlamning.

Hopp och möjligheter

Större medvetenhet hos fler människor och en del av teknikutvecklingen är två viktiga saker att glädja sig över. Vi kan också titta på en del av de positiva saker som vi redan har åstadkommit. Genom att stoppa utsläppen av freon, så har det viktiga ozonskiktet till stor del återställts. Vi har också vunnit kampen mot klorblekt papper. Utsläpp av gifter som bly, kadmium och kvicksilver har minskat kraftigt. Det planteras skog som aldrig förr. Förnyelsebara energikällor utvecklas i rasande takt. Bilarna har sedan lång tid tillbaka katalysatorer, drar allt mindre bränsle och allt fler kan kallas miljöbilar. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar stadigt. Det är viktigt att inte glömma att mycket av det som vi trodde var omöjligt att förändra gick att göra någonting åt. Ytterst så får vi samarbeta med den Gud som inte bara står bakom allting, utan som också återskapar och uppehåller allting.

Vad kan vi göra?

  • Skaffa mer kunskap. Vi erbjuder en hel del tips via artiklar, böcker och annat.
  • Var ett gott föredöme själv.
  • Handla utifrån den kunskap du har och skaffar dig.
  • Påverka vänner, grannar, klasskamrater, arbetskollegor och beslutsfattare.
  • Skänk pengar till miljöorganisationer och miljöarbete.