Ledning

Vi som sitter med i ledningsgruppen kan du kontakta för övergripande strategiska frågor och församlingens byggprojekt.

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Präst

Anne-Louise Löfgren

Anne-Louise Löfgren

Bromma församling

Kanslichef