Foto: Bromma församling

Ledarutbildning

Du som nyligen konfirmerats har nu möjlighet att gå ledarutbildningen. Som ung ledare deltar du under hela konfirmandåret och fungerar som stöd för nya konfirmander.

Ledarutbildning i Bromma församling

Du som nyligen konfirmerats har nu möjligheten att fortsätta som ungdomsledare nästa läsår. Välkommen till ett utvecklande år som innehåller övning i allt från lek till djupa samtal om kärlek, tro och liv. Vi fördjupar oss i den kristna tron och jobbar tillsammans med att utveckla vårt ledarskap. Utbildningen avslutas med ett välkomnande som ledare i församlingen.

Tid: varannan onsdag kl. 17.00–19.00
Plats: Loftet, Ängbykyrkan

Att vara ungdomsledare

Som ung ledare deltar du under hela konfirmandåret och verkar som stöd för nya konfirmander. Din uppgift i konfirmandundervisningen är bland annat att leda andakter, lekar, coacha konfirmander och vara en bra förebild. Under konfirmationslägret är du med och hjälper till med förberedelse inför konfirmationshögtiden och planerar tävlingar och lekar så att lägret blir så roligt och så minnesvärt som möjligt för konfirmanderna.

Du blir en del i en stor gemenskap och får chansen att både utvecklas själv och att stötta andra i deras utveckling.

Kontakt

Sara Jansson

Sara Jansson

Bromma församling

Församlingspedagog