Bromma församlings kyrkoråd

Här kan du läsa vilka som är valda till kyrkorådet i Bromma församling 2018–2021.

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Kyrkorådet i Bromma församling:

Ledamöter:

Micael Stehr, ordförande
Ann-Charlotte Persson Tjäder, 1:e vice ordförande
Anders Wengelin
Gerd Sjöberg Granlund
Roger Eriksson
Maud Tillbom
Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde

Ersättare:

Erik Öman
Benny Hanqvist
Kerstin Adestedt
Solweig Myrén

Kontakt

Vill du komma i kontakt med något ur församlingens kyrkoråd går det bra att skicka e-post till kyrkorad.brommaforsamling[a]svenskakyrkan.se