Foto: Johanna Norin

Kyrkofullmäktige sammanträder

Bromma församlings kyrkofullmäktige sammanträder den 11 november kl. 19.00.

Kyrkofullmäktige har två ordinarie sammanträden per år och fattar beslut som rör bland annat val av ledamöter och ersättare till församlingens kyrkoråd, val av revisorer, beslut om kyrkoavgift och budget samt fastställer resultat- och balansräkning. Kyrkofullmäktiges sammanträden sker på våren och hösten och är öppna för allmänheten. 

Under 2021 sammanträder kyrkofullmäktige den 20 maj och den 11 november.