Foto: Johanna Norin

Kyrkofullmäktige sammanträder

Bromma församlings kyrkofullmäktige sammanträder den 20 maj kl. 19.00. Sammanträdet kan ses på vår hemsida.

Kyrkofullmäktige har två ordinarie sammanträden per år och fattar beslut som rör bland annat val av ledamöter och ersättare till församlingens kyrkoråd, val av revisorer, beslut om kyrkoavgift och budget samt fastställer resultat- och balansräkning. Kyrkofullmäktiges sammanträden sker på våren och hösten och är öppna för allmänheten.  På grund av kommer sammanträdet våren 2021 (den 20 maj) sändas på vår hemsida.

Under 2021 sammanträder kyrkofullmäktige den 20 maj och den 11 november.