Kontakt personal

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar i Bromma församling. Du kan både hitta oss i våra olika yrkeskategorier nedanför eller i bokstavsordning i listan längst ner på sidan.

Ledning

Vi som sitter med i ledningsgruppen kan du kontakta för övergripande strategiska frågor och församlingens byggprojekt.

Kommunikation och press

Vi som jobbar som kommunikatörer kan du kontakta för pressfrågor, hemsidan, sociala medier, Brommabladet, annonsering, affischering och informationsmaterial.

Präster

Oss präster kan du kontakta för frågor om gudstjänster och mässor, enskilda samtal, bibelstudier och öppen verksamhet.

Diakoner

Oss diakoner kan du kontakta för enskilda samtal, stöd i sorg, Sjukhuskyrkan, fondansökningar, hembesök, volontäruppdrag, retreat och öppen verksamhet.

Musiker

Vi som jobbar som musiker kan du kontakta för frågor om körer, musikgudstjänster och konserter.

Barn-, ungdoms- och familjeteamet

Oss kan du kontakta för frågor om barn-, ungdoms- och familjeverksamheten. Vi finns även här om du behöver stöd och enskilda samtal.

Kansli

Vi som jobbar på kansliet kan du kontakta för bokning av dop, vigsel och begravning, frågor om ekonomi, diarium och fastigheter.

Husmor

Jag som är husmor kan du kontakta för frågor om matservering och konstutställningen i Famnen.

Klockare och vaktmästeri

Vi som jobbar som klockare och kyrkvaktmästare kan du kontakta för frågor om IT och telefoni, inköp och inventarier.

Förtroendevalda

Vi som är förtroendevalda i församlingen kan du kontakta för frågor om hur församlingen styrs.

All personal i Bromma församling

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss som jobbar i Bromma församling. Listan är sorterad i bokstavsordning.