Kommunikation och press

Vi som jobbar som kommunikatörer kan du kontakta för pressfrågor, hemsidan, sociala medier, Brommabladet, annonsering, affischering och informationsmaterial.