Kansli

Vi som jobbar på kansliet kan du kontakta för bokning av dop, vigsel och begravning, frågor om ekonomi, diarium och fastigheter.

Anne-Louise Löfgren

Anne-Louise Löfgren

Bromma församling

Kanslichef

Bodil Hansen

Bodil Hansen

Bromma församling

Receptionist, Bokning

Agneta Wizén

Agneta Wizén

Bromma församling

Kanslisekreterare

Johanna Elfner

Johanna Elfner

Bromma församling

Ekonomisekreterare

Lars Lindfors

Lars Lindfors

Bromma församling

Fastighetstekniker