Kansli

Vi som jobbar på kansliet kan du kontakta för bokning av dop, vigsel och begravning, frågor om ekonomi, diarium och fastigheter.