Julen i Bromma församling

Från lördagen inför första advent till trettondedag jul. Här kan du se när och var vi firar gudstjänst, högmässa, julfest och, som avslutning, julgransplundring i våra kyrkor.

LÖRDAG 26/11
kl 16.00

Invigning av julkrubban
Bromma kyrka 

FÖRSTA ADVENT 27/11
kl 11.00

Festgudstjänst
Församlingens barnkörer medverkar
Ängbykyrkan
Präst:
Kaisa Celsing
Musiker:
Majda Burstedt 

Festgudstjänst
kl 11.00 och 13.00
11.00: Bromma kyrkokör 
Präst: Åsa Andersson
Musiker: Stefan Nymark
13.00: Ängby motettkör
Präst: Monika Regnfors Sjörén
Musiker: Lars Lodin
Bromma kyrka


ANDRA ADVENT 4 DECEMBER
kl 11.00

Högmässa
Bromma kyrka

Ängbygudstjänst
kl 11.00

Kören Västergökarna,
dirigent Axelina Lindholm
Präst: Christer Klausberger
Musiker:
Staffan Alveteg
Ängbykyrkan 

TREDJE ADVENT 11/12
kl 11.00
Högmässa
Ensemble ur Ängby motettkör
Präst: Niklas Hegenbart
Musiker: Lars Lodin
Bromma kyrka 

Luciagudstjänst
10.00 och 11.00
10.00: Småkrabborna
11.00: Silverhajarna
Präst: Kaisa Celsing
Musiker: Majda Burstedt, Helén Grahn, Smilla Bjurbo
Ängbykyrkan 

Luciakonsert
kl 17.00
Tonfiskarna, Sjöstjärnorna
och ungdomskören
Präst: Kaisa Celsing
Musiker: Majda Burstedt, Helén Grahn
Ängbykyrkan

FJÄRDE ADVENT
18 DECEMBER
kl 11.00
Högmässa
Präst:
Anton Krantz
Musiker:
Stefan Nymark
Bromma kyrka 

Ängbygudstjänst
kl 11.00
Präst: Monika Regnfors Sjörén
Musiker: Helén Grahn
Violinsten Karin Bodell medverkar
Ängbykyrkan 

JULAFTON 24 DECEMBER

Julkrubba
kl 9.30, 11.00 & 12.30
Präst: Åsa Andersson
Musiker: Stefan Nymark
Bromma kyrka

Julkrubba
kl 9.30 & 11.00
Präst: Monika Regnfors Sjörén
Musiker: Majda Burstedt
Ängbykyrkan

ÖPPEN JULKYRKA
24 december kl 13-15
ÄNGBYKYRKAN

På julafton bjuder vi in till öppen julkyrka i Ängbykyrka, Kyrkbacken 9.
Välkommen att dela en stunds gemenskap över en kopp kaffe, lussebulle och glögg, och kanske en liten julklapp.
(Den tidigare aviserade jullunchen, vid samma tid, är tyvärr inställd p g a att byggnadsarbetet i avsedd lokal ej hinner bli färdigställt.)
Julbön i Ängbykyrkan, med Adams julsång, kl 15.30.

Julbön
kl 15.30 Ängbykyrkan
Präst:
Torbjörn Gustavsson
Musiker:
Majda Burstedt
kl 17.00 Bromma kyrka
Präst: Christer Klausberger
Musiker: Lars Lodin
Solist: Stina Åkerberg

Midnattsmässa
kl 23.30 Bromma kyrka
Präst:
Niklas Hegenbart
Musiker:
Stefan Nymark

JULDAGEN
25 DECEMBER
Julotta kl 6.00 & 7.30
Präst:
Anton Krantz
Musiker: Lars Lodin
Ensemble ur Ängby motettkör
Bromma kyrka 

Högmässa
kl 11.00
Präst: Torbjörn Gustavsson
Musiker: Majda Burstedt
Bromma kyrka

ANNANDAG JUL
26 DECEMBER
Högmässa kl 11.00
Präst: Anton Krantz
Musiker: Majda Burstedt
Bromma kyrka 

NYÅRSAFTON
31 DECEMBER
Nyårsbön kl 17.00
Präst: Torbjörn Gustavsson
Musiker: Lars Lodin
Solist Anna Karin Schäfer
Bromma kyrka 

NYÅRSDAGEN
1 JANUARI
kl 17.00
Ekumenisk nyårsgudstjänst
Predikan: Ulrika Morazan
Med Torbjörn Gustavsson, Helén Grahn m fl

På Nyårsdagen gästas Ängbykyrkan av Ulrika Morazan som arbetar på Equmeniakyrkans Internationella enhet, ansvarar för samarbetet med Latinamerika och som är biträdande internationell chef med övergripande ansvar för de missionärer som Equmeniakyrkan sänder ut i världen. Ulrika har
bl a arbetat i  Nicaragua. På sin fritid leder hon rättvisegruppen och gejminggruppen i Equmenia Hässelby.

TRETTONDEDAG JUL
6 JANUARI
kl 11.00
Högmässa
Präst: Niklas Hegenbart
Musiker: Lars Lodin
Bromma kyrka 

SÖNDAG 8 JANUARI
kl 11.00
Högmässa
Präst: Torbjörn Gustavsson
Musiker: Stefan Nymark
Bromma kyrka

Familjegudstjänst
med julgransplundring
kl 11.00
Präst: Anton Krantz
Musiker: Helén Grahn 
Vi bildar barnkör med alla som
vill och sjunger julens fina sånger.
Kom 20 minuter innan så övar
vi tillsammans.
Ängbykyrkan