Jubileumsboken Bromma kyrka 850 år

I samband med Bromma kyrkas 850-årsjubileum dokumenterades kyrkans kulturhistoria och betydelse i en praktfull jubileumsbok. Boken kan köpas på församlingsexpeditionen vid Brommaplan.

Under flera sekel har man samlats i Bromma kyrka för att dela sin tro och livets stora händelser. När de äldsta delarna av kyrkan byggdes var samhället och världsbilden helt annorlunda. Sedan dess har generation efter generation bidragit med erfarenheter och visioner, så att både kyrkan och samhället långsamt förändrats till det de är idag.

Alla dessa förändringar har också lämnat spår – en del synliga och andra mer som en aning. Jubileumsboken lyfter fram Bromma kyrka både som byggnad och som fenomen. Du får således följa kyrkan, kyrkomiljön och det omgivande kulturlandskapets utveckling i ett långtidsperspektiv.

Varför byggdes Bromma kyrka? Vem stod bakom projektet? Hur gick en medeltida mässa till? Varför ser kyrkobyggnaden ut som den gör idag? Vilka har begravts i kyrkan? Frågorna är många. En del av svaren kommer du att finna i boken.

Genom ett tjugotal initierade texter och många vackra bilder får du ta del av berättelsen om en av de äldsta byggnaderna i Stockholm som fortfarande är i bruk – Bromma kyrka.

Det blir garanterat både lärorikt och spännande!

Jubileumsboken ges ut i två upplagor; grundupplagan och en exklusiv bibliofilupplaga (som endast trycks i 250 exemplar).

Köpa jubileumsboken

Visningsexemplar finns på församlingsexpeditionen i Famnen, Stopvägen 120 (vid Brommaplan) där det också går att köpa boken. Våra öppettider hittar du här. Du kan betala boken kontant eller med Swish. Vi tar inte kort.

Jubileumsboken går inte längre att beställa på hemsidan.

 

Mer om jubileumsboken

Redaktör: Bromma församling

Utgiven: 2018-09-16

Språk: svenska

Antal sidor: 273

Format: 23x30 cm

Vikt: 2 kg

Pris: grundupplaga 550 kr, exklusiv bibliofilupplaga 2 500 kr

Kapitelförteckning och författare:
1. Tänk om... 
Leifh Stenholm 

2. Jerusalem på jorden – Rundkyrkor och korståg
Kurt Villads Jensen

3. Bön och skådande – Om gudstjänst i sockenkyrkan på medeltiden
Stephan Borgehammar

4. Gudstjänsten och liturgins plats
Henrik Widmark

5. Bromma socken under medeltiden
Sigurd Rahmqvist

6. Medeltidskyrkan i Bromma
Ann Catherine Bonnier

7. Lekare, profeter och Helga lösen – Albertus Pictors målningar i Bromma kyrka
Pia Bengtsson Melin

8. Kalkmåleriets behandling
Hélène Svahn Garreau

9. Kyrkans vapen
Micael Stehr

10. Driftiga präster och givmilda donatorer – Kyrkans förnyelse under tiden 1680–1730 
Ingrid Sjöström

11. Att mötas av Gud och änglar i Bromma kyrka 
Susanne Wigorts Yngvesson

12. ”Att ock wi med POSSIETH likt Sjernor sidst må Skina” 
Torbjörn Gustavsson

13. Socknen, prästgården och de röda husen kring Bromma kyrka 
Martin Giertz

14. Restaureringar, förnyelse och sockenliv 
Ingrid Schwanborg

15. Bromma kyrka – ett nutid omvärldsperspektiv 
Micael Stehr

16. Textilier 
Henrik Widmark

17. Musiken i Bromma kyrka 
Henrik Widmark

18. Bromma kyrka – då, nu och i framtiden 
Cecilia Pantzar

19. Från nationalstatstänkande till queerperspektiv – Om hur Svenska kyrkan kan arbeta med historia och kulturarv 
Rickard Isaksson

20. ”Minnena skola ej svika” Att minnas de döda för 850 år sedan 
Ann-Mari Hållans Stenholm

Bromma kyrkas äldre textilier
Margareta Ridderstedt