Foto: Ikon

Insamling till Alzheimerfonden

Bromma församlings insamlingsmål 2019 i samarbete med Alzheimerfonden.

Under 2019 samlade Bromma församling in pengar till Alzheimerfonden. Pengarna ska gå till demensboenden i Bromma församling för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.

I början av 2020 lämnade insamlingsansvariga Maud Tillbom och kyrkorådsordförande Micael Stehr över de pengar Bromma församling samlat in till Alzheimerfonden. Fondens generalsekreterare Liselotte Jansson tog emot gåvan som uppgår till drygt 145 000 kronor.

- Pengarna kommer verkligen till konkret nytta, försäkrade hon.

Nästan alla känner någon som är drabbad av Alzheimers sjukdom eller som är anhörig till någon som är det. I dag har cirka 160 000 människor i Sverige någon form av demenssjukdom. Och det blir allt fler i och med att befolkningen blir äldre. 

Alzheimerfonden samlar in och delar ut medel till forskning kring demenssjukdomar, de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotliga. Alzheimerfonden stöttar också projekt inom vård och omsorg som gör livet lite lättare för de drabbade och deras närstående.

Insamlingen är avslutad

Tack till alla som har bidragit! Nu kan demensboenden i Bromma anöska om bidrag för att sätta guldkant på tillvaron för de boende. 

På Alzheimerfondens hemsida kan du läsa mer om deras arbete och demenssjukdomar: www.alzheimerfonden.se

Varje år har Bromma församling haft ett utvalt insamlingsmål. Tidigare år har pengar samlats in till bland annat Childhood, Unga kvinnors värn och Ecpat. År 2020 kommer församlingen inte ha ett insamlingsmål.