Foto: Bromma församling

Stöd i sorg

Det är ofta tungt när en anhörig dör. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. 

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. 

Bromma församlings präster och diakoner finns här för dig som vill ha stöd i enskilda samtal. Vi har även stödgrupper som vänder sig till dig som förlorat en anhörig eller livskamrat. I gruppen samtalar du om sorgen tillsammans med andra i liknande situation.

Sorgegrupp för barn och unga

I höst startar vi en sorgegrupp för barn och unga.

Sorgegrupp för föräldrar som förlorat ett vuxet barn

I höst startar vi en sorgegrupp för dig som har förlorat ett vuxet barn.

Sorgegrupp

Det är ofta tungt när en anhörig dör. Nya känslor och svåra tankar kommer. Varje människas sorg är unik, men det kan vara en hjälp att berätta om dina olika tankar och känslor, eller lyssna på andra i samma situation. Du kan också behöva samtala om hur du kommer vidare i livet.

En sorgegrupp är en mindre grupp som träffas ett bestämt antal gånger och leds av diakon. I en sorgegrupp träffas människor som har förlorat en närstående. Du får dela med dig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​ 

Grupperna är avgiftsfria – verksamheten bekostas av medlemsavgifter. 

Stödgrupp för barn och unga

När du har mist någon du tycker om gör det ont. Det gäller alla, men barns uppfattning av döden och rekationer på sorg kan skilja sig från de vuxnas. I en stödgrupp finns det möjlighet att träffa andra jämnåriga som har varit med om ungefär samma sak som du.

Kontinuerligt startar Bromma församling en grupp för barn och ungdomar som har mist föräldrar eller syskon genom dödsfall.  I gruppen får du bearbeta din sorg genom att samtala, skriva och måla kring olika teman. 

Verksamheten leds av diakoner i Svenska kyrkan och följer Rädda Barnens program för barn och ungdomar i sorg. Anmälningar tas emot kontinuerligt och grupper startas efter behov. Det kostar inget att delta i en stödgrupp.

Det finns även möjlighet för individuella kontakter vid behov.

Kontakt

Stöd i sorg inom Stockholms stift

Stockholms stifts koordinatorsteam arbetar för att patienter inskrivna inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), deras anhöriga och personal vid behov ska få kontakt med diakon eller präst i församlingarna. De kan också förmedla kontakt till de sorgestödsgrupper som anordnas av stiftets församlingar. Det finns många olika sorters grupper, och i de fall det inte finns någon grupp får församlingen erbjuda individuellt stöd.

Du kan vända dig direkt till koordinatorerna så vägleder de dig och försöker hjälpa dig att hitta en passande sorgestödsgrupp.

Koordinatorerna nås på 08-402 36 00 eller stockholmsstift.asih[a]svenskakyrkan.se