Hantering av personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda den information du anförtror oss med i linje med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Gemensamt personuppgiftsansvar

När vi samarbetar med någon som också är personuppgiftsansvarig upprättar vi ett inbördes arrangemang. Det innebär en överenskommelse mellan oss och den andra personuppgiftsansvariga för hur personuppgifter ska behandlas. Här kan du läsa ett exempel på hur ett inbördes arrangemang kan se ut.

Information om personuppgiftsbehandling vid medlemsundersökning

Bromma församling samarbetar med SKOP för att göra en medlemsundersökning. Vi har bett SKOP ta fram ett underlag för att vi ska kunna planera vår verksamhet. SKOP anser att de utför uppdraget inom ramen för sitt egna personuppgiftsansvar vilket innebär att det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Församlingen får statistik från SKOP baserat på frågor de ställt. Vi kan inte själva härleda några uppgifter till enskilda personer så för oss är uppgifterna anonymiserade när vi får ta del av dem. Laglig grund för församlingens arbete är berättigat intresse. Församlingen har också rätt att behandla känsliga personuppgifter om medlemmar.

Information om dina rättigheter finns i vår integritetspolicy. Du har alltid möjlighet att prata med vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns nedanför) eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Bromma församlings dataskyddsombud heter Carina Karlsson och har telefonnummer 076-128 55 09 och e-postadress carina.karlsson@svenskakyrkan.se

Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen. Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen kan du besöka Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.