Foto: Ikon

Gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Bromma församling gudstjänst i Bromma kyrka varje söndag klockan 11.00. Från och med den 5 september firar vi även gudstjänst i Ängbykyrkan.

Vi firar nu gudstjänst igen, men med ett mindre antal deltagare än vad kyrkan egentligen tillåter.

Maxantal i kyrkan

Var uppmärksam på att vi just nu endast kan ta in 50 gudstjänstfirande på anvisade sittplatser i Bromma kyrka. Kom gärna i god tid för att undvika trängsel.

Håll avstånd och tvätta händerna

Tänk på att det fortfarande är viktigt att du håller avstånd till dina medmänniskor samt tvättar och spritar dina händer. Var uppmärksam på instruktioner från vaktmästare och präst, till exempel i samband med nattvardsfirande.

I kalendariet nedanför ser du kommande gudstjänster. 

Kalendarium för Bromma församling

Att fira gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och är en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa. Det är en mötesplats för oss där vi lättare ska kunna förstå och känna att Gud finns med oss. Här finns utrymme både för den som söker och för den som redan anat eller funnit Gud.

Gudstjänsten innehåller olika moment som visar på möjligheten till möten också med andra. I kyriet, ”Herre förbarma dig över oss”, får vi öva oss i att be om hjälp. Genom bibeltexterna och predikan får vi hjälp och vägledning att tolka livet. I lovsången tackar vi Gud för den hjälp vi får. Genom kollekten får vi ge av det vi kan avvara till dem som behöver. I förbönen tänker vi särskilt på dem som behöver hjälp och stöd. I nattvarden delar vi bröd och vin med varandra.