Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och att vara en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa.

Gudstjänster och mässor


Bromma kyrka, Gliavägen 100

Bromma kyrka är stängd större delen av 2019. Under tiden firar vi högmässa i Famnen, vid Brommaplan.

Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9

Familjegudstjänst varannan söndag

Ängbymässan varannan söndag

Ungdomsmässa en gång i månaden

Famnen, Stopvägen 120

Högmässa söndagar kl. 11.00

Lunchandakt tisdagar kl. 12.00

Förbönsmässa onsdagar kl. 18.00

 

Det kan förekomma avvikelser, särskilt under sommaren och vid större högtider. För aktuellt program se vår veckoannons i Mitt i Bromma och på affisch vid respektive kyrka. 

Kommande gudstjänster i Bromma församling

Att fira gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och att vara en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa. Det är en mötesplats för oss där vi lättare ska kunna förstå och känna att Gud finns med oss. Här finns utrymme både för den som söker och för den som redan anat eller funnit Gud.

Gudstjänsten innehåller olika moment som visar på möjligheten till möten också med andra. I kyriet, ”Herre förbarma dig över oss”, får vi öva oss i att be om hjälp. Genom bibeltexterna och predikan får vi hjälp och vägledning att tolka livet utifrån Ordet. I Lovsången tackar vi Gud för den hjälp vi får. Genom kollekten får vi ge av det vi kan avvara till dem som behöver, i förbönen tänker vi särskilt på dem som behöver hjälp och stöd och i nattvarden delar vi bröd och vin med varandra.