Meny

Gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och är en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa.

Gudstjänster, mässor och andakter i Bromma församling


Bromma kyrka, Gliavägen 100

Högmässa söndagar kl. 11.00

Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9

Familjegudstjänst varannan söndag

Ängbymässan varannan söndag

Ungdomsmässa ca en gång i månaden

Famnenkyrkan, Stopvägen 120

Lunchandakt tisdagar kl. 12.00

Förbönsmässa onsdagar kl. 18.00

 

Det kan förekomma avvikelser, särskilt under sommaren och vid större högtider. För aktuellt program se kalendern nedanför, veckoannonsen i Mitt i Bromma och veckoaffischen vid respektive kyrka. 

 

Kommande gudstjänster i Bromma församling

Att fira gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och är en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa. Det är en mötesplats för oss där vi lättare ska kunna förstå och känna att Gud finns med oss. Här finns utrymme både för den som söker och för den som redan anat eller funnit Gud.

Gudstjänsten innehåller olika moment som visar på möjligheten till möten också med andra. I kyriet, ”Herre förbarma dig över oss”, får vi öva oss i att be om hjälp. Genom bibeltexterna och predikan får vi hjälp och vägledning att tolka livet. I lovsången tackar vi Gud för den hjälp vi får. Genom kollekten får vi ge av det vi kan avvara till dem som behöver. I förbönen tänker vi särskilt på dem som behöver hjälp och stöd. I nattvarden delar vi bröd och vin med varandra.

Vilken gudstjänst passar dig?

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Högst upp på sidan hittar du en lista med våra gudstjänster. Hör gärna av dig till oss om du har frågor!