Meny

Gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och är en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa. I Bromma församling firar vi gudstjänst i Famnenkyrkan och Ängbykyrkan kl. 11.00 på söndagar.

Gudstjänst i två kyrkor från och med september

Den 6 september börjar vi fira söndagsgudstjänst tillsammans i Ängbykyrkan igen. Det betyder att vi från och med september åter har gudstjänst i två av församlingens kyrkor på söndagar.  

Under vecka 38 påbörjas installationen av en ny orgel i Bromma kyrka vilket gör att kyrkan kommer vara stängd under hösten. Gudstjänsterna i Bromma kyrka flyttas till Famnenkyrkan med start söndag den 20 september.

Söndagsgudstjänser

Famnenkyrkan söndagar kl. 11.00 

Ängbykyrkan söndagar kl. 11.00

Mässa

För närvarande firar vi inte mässa tillsammans, men skulle någon vilja ta enskild nattvard går det bra att kontakta en präst i församlingen. Vid gudstjänstfirandet följer vi myndigheternas restriktioner för hur många som får samlas på en plats.

Kontakt

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde, Präst

Kommande gudstjänster i Bromma församling

Att fira gudstjänst

Gudstjänsten är en viktig mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan. Den möjliggör för gemenskap och är en källa till inspiration där vi får lära oss något om Guds storhet genom oss själva och genom vår nästa. Det är en mötesplats för oss där vi lättare ska kunna förstå och känna att Gud finns med oss. Här finns utrymme både för den som söker och för den som redan anat eller funnit Gud.

Gudstjänsten innehåller olika moment som visar på möjligheten till möten också med andra. I kyriet, ”Herre förbarma dig över oss”, får vi öva oss i att be om hjälp. Genom bibeltexterna och predikan får vi hjälp och vägledning att tolka livet. I lovsången tackar vi Gud för den hjälp vi får. Genom kollekten får vi ge av det vi kan avvara till dem som behöver. I förbönen tänker vi särskilt på dem som behöver hjälp och stöd. I nattvarden delar vi bröd och vin med varandra.

Vilken gudstjänst passar dig?

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Högst upp på sidan hittar du en lista med våra gudstjänster. Hör gärna av dig till oss om du har frågor!