Foto: Bromma församling

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen tydliggör vad församlingen är och gör. Här kan du läsa Bromma församlings församlingsinstruktion.

Enligt Kyrkoordningen ska det finnas en församlingsinstruktion för varje församling. Den utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. Den ska vara ett verktyg för att tydliggöra vad församlingen är och gör.  

Här kan du läsa Bromma församlings församlingsinstruktion. Har du problem att öppna filen kan det bero på din webbläsare. Försök istället med Chrome eller Firefox. Om problemet ändå kvarstår kontakta hanna.fjallman@svenskakyrkan.se för att få församlingsinstruktionen som pdf via e-post.