Ekonomiskt stöd

Du som är skriven i Bromma församling och medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från någon av församlingens två fonder; Diakonifonden Marta och Maria och Prosten Bengt Collstes jubileumsfond.

Nedanför kan du läsa mer om fonderna och hur du ansöker om medel ur dem.

Andra fonder

Vi kan också hjälpa dig att hitta och söka medel från andra fonder, utanför församlingen.

Andra fonder du kan söka

Stockholm stad
Sök mellan 1 januari och 31 mars
www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stiftelser/

Stiftelsen Govenii minne    
www.wilhelmgovenii.se
Specialsittandvård, samarbetar med City Dental

FVO- föreningen för välfärdens ordnande 
www.foreningenfvo.se
Krav: får ej ha försörjningsstöd 

Norlunds samförvaltade stiftelser  
Kan sökas på egen hand, utan underskrift av diakon.   
https://nordlundsstiftelser.se
För både barnfamiljer och äldre.

Kontakt