Foto: Ikon

Du behövs!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I kyrkan kan det handla om att hjälpa till med kyrkfika, gruppverksamheter eller besöka ensamma människor.

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre. Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. 

Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

Det finns många sätt att engagera sig på. Du kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, engagera dig i vår öppna verksamhet, bli ung konfirmandledare eller sjunga i någon av våra körer. Det är bara fantasin som begränsar vilka ideella uppdrag som kan blomma i Bromma församling.

Vad vill du bidra med?