Foto: Ikon

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

Människor har i alla tider och i alla kulturer velat omgärda de viktiga stegen i livet med riter. Det är ett sätt att markera en övergång från ett tillstånd till ett annat. Det handlar om födelsen, vuxenblivandet, ingående av äktenskap och till sist döden.

Också i vår kultur och i vår kyrka finns riter. Förr talade man om förrättningar, nu kallas de kyrkliga handlingar.

Dopet handlar om upptagandet av en ny individ, ofta ett spädbarn, i församlingens gemenskap. Konfirmationsläsning och konfirmationen handlar om förberedelsen till och steget in i vuxenvärlden. Vigseln är en markering av att här tas det gemensamma steget in i ett nytt civilstånd. Begravningen innebär en avslutning på en människas jordeliv.

Riterna hjälper oss att förstå och tolka livets viktiga händelser. Men utöver den rituella funktionen är de kyrkliga handlingarna också gudstjänster. Det betyder att psalmsång, bibelläsning och bön alltid förekommer vid alla kyrkliga handlingar. Genom gudstjänsterna kopplas våra viktiga händelser i livet samman med den Gud som vill vara med oss alla dagar.

Här nedanför kan du läsa mer om de kyrkliga handlingarna i Bromma församling.