Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

Människor har i alla tider och i alla kulturer velat omgärda de viktiga stegen i livet med riter. Det är ett sätt att markera en övergång från ett tillstånd till ett annat. Det handlar om födelsen, vuxenblivandet, ingående av äktenskap och till sist döden.

Också i vår kultur och i vår kyrka finns riter. Förr talade man om förrättningar, nu kallas de kyrkliga handlingar.

Dopet handlar om upptagandet av en ny individ, ofta ett spädbarn, i församlingens gemenskap. Konfirmationsläsning och konfirmationen handlar om förberedelsen till och steget in i vuxenvärlden. Vigseln är en markering av att här tas det gemensamma steget in i ett nytt civilstånd. Begravningen innebär en avslutning på en människas jordeliv.

Riterna hjälper oss att förstå och tolka livets viktiga händelser. Men utöver den rituella funktionen är de kyrkliga handlingarna också gudstjänster. Det betyder att psalmsång, bibelläsning och bön alltid förekommer vid alla kyrkliga handlingar. Genom gudstjänsterna kopplas våra viktiga händelser i livet samman med den Gud som vill vara med oss alla dagar.

Här nedanför kan du läsa mer om de kyrkliga handlingarna i Bromma församling.

Bromma kyrkas stängning – så påverkar den dig

Bromma kyrka stänger under större delen av 2019 för renovering och tillbyggnad. Vi firar gudstjänst i våra andra kyrkor hela året och där kan du även ha dop, vigsel och begravning.

Gudstjänster 2019
Famnen högmässa söndagar kl. 11.00, förbönsmässa onsdagar kl. 18.00
Ängbykyrkan familjegudstjänst varannan söndag kl. 11.00, Ängbymässan varannan söndag kl. 11.00

Förrättningar 2019
Dop lördagar i Ängbykyrkan och söndagar i Famnen
Vigsel lördagar i Ängbykyrkan
Begravning bokas via begravningsbyrå

För bokning och frågor: bromma.forsamling[a]svenskakyrkan.se eller 08-564 355 00