Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Alla kan bli döpta

Det är din/er önskan om dop som behövs. Åldern har ingen betydelse och det är aldrig för sent.

Om du är vuxen är det enda som behövs din egen önskan om dop. För att ett barn eller ungdom ska bli döpt är det nästan lika enkelt. Om barnet är under 12 år måste samtliga vårdnadshavare önska dop. Efter att barnet fyllt 12 år måste önskan om dop delas av både barnet och vårdnadshavarna.  

Boka dopet

Dopet kan ske antingen i en särskild dopgudstjänst, eller i en av söndagens gudstjänster. För att boka dopet ringer eller mejlar du församlingsexpeditionen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Dopgudstjänsten

Vid det samtal ni har med prästen inför dopet förbereder och planerar ni dopgudstjänsten tillsammans. En gudstjänst gör man tillsammans, alla kan bidra med något. Det kan till exempel vara att sjunga med i psalmer och be med i böner. Psalmerna väljs av den som ska döpas eller barnets föräldrar.

Vid barndop är det vanligt att föräldrarna ber en tackbön för sitt barn. Namnet på den som ska döpas sägs flera gånger i gudstjänsten. Detta är viktigt eftersom det visar på att det är just denna, unika person som ska döpas. När ett barn döps ställer prästen frågan: ”Vilket namn har ni/du gett ert barn?” Någon av föräldrarna svarar. Vid dop av en ungdom eller vuxen frågar prästen: ”Vilket är ditt namn?” Den som ska döpas svarar.

Faddrar eller kyrkvärdar kan läsa bibeltexten om Jesus och barnen. Alla läser tillsammans kyrkans trosbekännelse – en sammanfattning av vad kyrkan står för. Prästen ställer i samband med det en fråga till den som ska döpas: ”Vill du döpas till denna tro och vara en del av Kristi kyrka?” Samma fråga kan ställas till föräldrar som vill döpa sitt barn: ”Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och vara en del av Kristi kyrka?” Den som ska döpas eller föräldrarna svarar då ja.

När vattnet ska hällas upp i dopfunten kan ett syskon, en fadder eller någon annan göra detta. Att någon släkting eller vän läser en dikt eller sjunger en sång är också vanligt. 

Här hittar du ordningen för en dopgusdtjänst.

Fadder

Många väljer att ha en eller flera faddrar till sitt barn. Faddrarnas uppgift är att vara en viktig vuxenperson vid sidan av föräldrarna, en förebild för dopbarnet och att vara ett stöd i barnets kristna fostran. Det innebär bland annat att komma ihåg barnets dopdag, be för barnet och på annat sätt påminna sitt fadderbarn om att det är döpt. Fadderskapet handlar alltså om en vilja att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen. Att vara fadder, gudfar eller gudmor som det också kallas, är ett livslångt uppdrag.

Alla som är döpta och över 15 år gamla får lov att vara fadder. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund.

Dopdräkt

Vid dopet brukar dopbarnet bära en vit lång dopdräkt. Bromma församling har ett flertal dopdräkter i olika storlekar. Om du vill låna en dopdräkt kan du göra det kostnadsfritt på församlingsexpeditionen.

Dopkaffe

Efter dopceremonin är det vanligt att ha dopkaffe. I Bromma församling finns det möjlighet att ses i Sockenstugan för dopkaffe. Sockenstugan erbjuder catering som anordnas av Suzanna Ingvarsdotter Fjelkman, info@sockenstugan.se 070-747 07 64. Cateringutbudet hittar du på www.sockenstugan.se

Varför dop?

Med tre ord som utgångpunkt kan man beskriva dopet – tro, tradition och fest.

Tro

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att bli döpta. Dop är ett sakrament, en helig handling, där vi tror att Gud finns med och verkar. När en person döps visar det Guds villkorslösa kärlek – jag älskar dig precis som du är, inte för vad du gör.

I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, ges Guds välsignelse. Den påminner oss om att vi är sedda och älskade. Då vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar och är med om saker som är svåra kan vi påminnas om Guds välsignelse. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. Att leva precis som det står i Bibeln, i Matteusevangeliet 7:12, ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det skall ni också göra för dem”.

Tradition

När Jesus är runt 30 år går han till floden Jordan, till Johannes Döparen. Johannes döper då Jesus. Det är efter det som Jesus börjar med sitt uppdrag, att gå runt i landet och berätta för människor om Gud. Innan Jesus lämnar sina lärjungar ger han dem uppdraget att döpa och fortsätta att berätta för människor om Gud. De får också löftet om att Jesus är med dem alla dagar. Det är den här traditionen som förs vidare varje gång någon döps.

Fest

Dopet är en fest! Själva dopgudstjänsten är en fest där församlingen tillsammans med familjen firar ett nytt liv och att personen blir en del av gemenskapen. När ett barn döpts är det vanligt att prästen lyfter upp barnet och visar det för alla som är i kyrkan.

Efter dopgudstjänsten vill många fortsätta med ett kalas. Längre ner kan du läsa mer om möjligheter till dopkaffe i Bromma församling.

Dopets symboler

Människan har i alla tider alltid använt sig av symboler för att förtydliga och tolka sin tro. Dopets mest synliga symboler är det rena vattnet, det vita brinnande ljuset och dopklänningen. Symbolerna kan hjälpa oss att få en annan eller en djupare förståelse av dopet.

Kontakt

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen

Bromma församling

Expedition