Foto: Ikon

Diakonifonden Marta och Maria

Diakonifondens syfte är att ge bidrag till församlingsbor som har hamnat i ekonomiskt trångmål. Du som är medlem i Svenska kyrkan och skriven i Bromma församling kan ansöka.

Diakonifondens syfte är att ge bidrag till församlingsbor som, beroende på sjukdom eller annan orsak, har hamnat i ekonomiskt trångmål. Bidrag kan även utdelas i särskilt ömmande fall, som en uppmuntran eller ett kortsiktigt stöd. Barn och ungdomars behov prioriteras.

Bidrag kan inte lämnas till sånt som normalt sett ska ersättas av de instanser som samhället i övrigt har för att bistå hjälpbehövande.

Vem kan ansöka om medel ur Diakonifonden?

Du som är skriven i Bromma församling och medlem i Svenska kyrkan kan ansöka om medel ur Diakonifonden Marta och Maria. 

När kan jag ansöka? 

Februari t.o.m. april och september t.o.m. november. Du kan ansöka max en gång per år. 

Hur ofta kan jag ansöka?

Medel tilldelas max 2 år i rad. Att du fått pengar tidigare vägs in när vi prövar behoven. Har vi beviljat medel nyligen är det därför mindre sannolikt att vi gör det igen.

Hur ansöker jag?

Du hittar blanketten för att ansöka om medel ur Diakonifonden Marta och Maria här. Den skriver du ut på tre olika papper (skriv inte ut dubbelsidigt) samt fyller i och skriver under. Den ifyllda blanketten skickas sen till Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma.

Under rubriken ”Särskilt skäl för ansökan” på blanketten ska du beskriva dina särskilda skäl för ansökan och koppla dessa till fondens ändamål. Tänk på att inte lämna uppgifter om andra personer än dig själv eller barn som du är vårdnadshavare för. Gör du det ändå kan vi behöva skicka uppgiften till den omnämnde personen för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

När får jag svar på min ansökan? 

Det kan ta upp till några månader att få svar. 

Hantering av personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda den information du anförtror oss med i linje med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Kontakt