Foto: Bromma församling

Bromma församlings brudkronor

Bromma församling äger två brudkronor som får användas vid vigsel i våra kyrkor.

Traditionen att bära brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var då en symbol för jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den kyska kvinnan.

Vill du låna någon av Bromma församlings två brudkronor kan du kontakta församlingsexpeditionen.

Bromma kyrkas brudkrona

Bromma kyrkas brudkrona är tillverkad av silversmed Jacob Ängman 1936 och är en gåva till församlingen från Bromma kyrkas vänner. Den överlämnades vid högmässogudstjänsten på nyårsdagen 1937.

Kronan är skapad speciellt för Bromma kyrka och dess rundhus, som också finns avbildad på kronan tillsammans med flera olika symboler som återfinns i kyrkan. Från pannringen utgår fyra byglar med liljor, symboliserande renhet och det blomstrande lyckliga livet. Byglarna förenas och bildar uppifrån ett kors. På krönen syns en miniatyr av Bromma kyrka. I kronan hänger fyra änglar, appellerande till änglarna i rundkyrkans takvalv, men här är pinoredskapen utbytta mot olika instrument: fiol, trumpet, lyra och ett sångband.

Ängbykyrkans brudkrona

Ängbykyrkans brudkrona är tillverkades av silversmed Jan Söderlund och skänktes från Ängby husmodersförening till Ängbykyrkan 1959 då kyrkan stod klar.

De fem uddarna på brudkronan är formade som stilistiska fiskar som en illustration till bibeltexten om Jesus och brödundret. Kronan är av silver. 

Kontakt

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen

Bromma församling

Expedition