Meny

Brommabladet

Vår församlingstidning Brommabladet utkommer med fem nummer per år. Den delas ut till alla som bor i församlingen.

I Brommabladet lyfter vi existentiella frågor och aktuella ämnen i Bromma och Svenska kyrkan. Du kan också läsa om församlingens verksamhet och medlemmar. Varje nummer har ett tema som knyter ihop innehållet.

Brommabladet delas ut som samhällsinformation med SDR till alla hushåll i församlingen. Nummer tre av Brommabladet 2020, ”Uthållighet”, delades ut till alla som bor i Bromma församling helgen den 29–30 augusti och kan läsas nedanför. Församlingstidningen finns även i våra kyrkor och lokaler.

Här kan du ladda ner tidigare nummer.

Brommabladet #3 2020

Brommabladet nummer 3 2020 har tema Uthållighet. Här intervjuas sjukhusprästen Mona Westerlund Lindberg som arbetar med coronapatienter på Karolinska universitetssjukhuset. Du får också läsa om drop-in-dopet och vigseln som församlingen bjuder in till i september och möta arkitekten bakom Bromma kyrkas tillbyggnad. Trevlig läsning!