Bromma kyrkas nya orgel

Bromma kyrkas nya orgel är i bruk! Vill du höra hur den låter kan du titta och lyssna på en film från besiktningen eller bege dig till Bromma kyrka på söndag.

Bromma kyrka har fått en ny orgel. På grund av den rådande pandemin har invigningen tyvärr fått skjutas på framtiden. Här bjuder vi istället på Bachs Toccata i C-dur som domkyrkoorganist Mattias Wager spelade vid besiktningen i början av december. En toccata (från italienska toccare, "att beröra") är vanligtvis en komposition för orgel, cembalo eller piano som innehåller snabba löpningar och/eller stora ackord. Att just denna toccata valdes vid besiktningen beror på att den visar på orgelns klangbredd. I filmen får du också följa orgelns resa från Bergenblad & Jonssons orgelverkstad i Småland till installationen i Bromma kyrka.

I dagsläget finns inget datum för invigningen utan vi hoppas kunna återkomma om det längre fram i vår. Vill du se och lyssna till orgeln redan nu har vi öppen kyrka på söndagar - se öppettider här. Organist finns på plats. Du kan också läsa mer om orgeln på bloggen om Bromma kyrka.