Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon: +46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bromma kyrka

Gliavägen 100

Bromma kyrka är öppen söndagar 14.30-16.00 för dig som vill besöka kyrkan utanför gudstjänsttid. Under jubileumsåret 2018 har vi ett program med konserter, jubileumskvällar och guidade visningar, då är du också välkommen att besöka Bromma kyrka.

Brommalandet omges på tre sidor av Mälarens fjärdar och vikar. Vid medeltidens början var vattenvägarna Svearikets viktigaste samfärdsled från havet och in mot den rika bygden runt Mälarens stränder. Under 1100-talets senare del ansågs det nödvändigt att befästa trakten. Då uppfördes ett runt borgtorn på Stockholmen och de båda fästningskyrkorna i Bromma och Solna. 
 
Bromma kyrka består idag av sju byggnadsdelar; rundhus, långhus, kor, sakristia, gravkor, vapenhus och krypta. Äldst är det gråstensmurade rundhuset, som antas ha tillkommit på 1160- eller 70-talet. Ursprungligen hade kyrkan också en absid i öster av samma höjd som långhuset. Den revs 1727. Vid slutet av 1400-talet tillkom det rektangulära långhuset i väster och sakristian i norr, båda av gråsten. Sakristians nordvägg vätter nu mot ett åttasidigt gravkor, krönt av en sluten lanternin. Det uppfördes omkring 1703 för ätten Hjärne. Kyrkans tresidigt avslutade kor byggdes på det medeltida korets plats omkring 1728 som gravplats åt Gabriel Stierncrona och hans ätt. 1966-68 grundförstärktes kyrkan. Samtidigt byggdes en underjordisk krypta och ett vitputsat vapenhus byggdes till i väster. Rundhusets praktfulla karnissvängda barockhuv med dess åttkantiga lanternin och höga tornspira tillkom 1681.  

Bromma kyrka är Stockholms äldsta byggnad och utsågs till Stockholms läns vackraste kyrka av Radio Stockholms lyssnare under hösten 2006. 

Långhusets väggar och valv är smyckade med kalkmålningar från 1400-talets slut av Albertus Pictors skola. Efter att ha varit överkalkade togs de fram och restaurerades hårt 1906. Motiven är hämtade från såväl Gamla som Nya Testamentet. På rundhusets södra vägg hänger ett triumfkrucifix från 1400-talets mitt. På motsatt sida är predikstolen placerad. Den skänktes till kyrkan 1686. Den femsidiga korgen är indelad i rundbågiga fält med målningar av Kristus och de fyra evangelisterna. I taket hänger åtta änglar, som sattes upp 1685. Altaruppsatsen i trä är från 1684. Den omges av två statyer av Petrus och Paulus. Tavlan är från 1818 och föreställer Kristi gravläggning. I kyrkan finns också fler ståtliga epitafier. 

Ur. Kyrkguiden - Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, tredje reviderade upplagan 2001. Publicerat med tillstånd av textförfattaren.

 

P-tillstånd vid Bromma kyrka

Från och med den 19 oktober 2017 gäller antingen p-tillstånd eller p-skiva på parkeringsplatsen vid Bromma kyrka. P-skiva gäller i fyra timmar.

 

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning ansvarar för parkeringsplatsen.

Tillbyggnad och renovering av Bromma kyrka

Vi förbereder för kyrkans 850-års jubileum 2018 samt planerar att därefter göra nödvändigt underhåll, installer ny orgel och bygga en absid från vapenhuset. Läs mer här om vad som planeras i Bromma kyrka

Hitta hit:

Adressen är: Gliavägen 100 

Kommunalt tar man sig lättast till Bromma kyrka med buss 117 som går mellan Brommaplan (T-banestation) och Spånga station (pendeltåg). Hållplatsen heter "Bromma kyrka"

För mer info & reseplanerare besök SL-hemsida